Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

23. 8. 2019

Zjednoťte klany! 
Michael J. Matt


Pred pár rokmi chcela skupina argentínskych feministiek osláviť medzinárodný deň žien. Jedna z nich sa obliekla, aby vyzerala ako Matka Božia a pred katedrálou Sv. Panny v meste San Miguel de Tucuman na nej zinscenovali fingovaný potrat (s falošnou krvou). Fotky tejto blasfémie sú priveľmi ohavné, aby sme ich mohli zverejniť.

Napriek tomu neduživá pokoncilná cirkev, kedysi katolíckej krajiny, nedokázala urobiť nič, aby to zastavila. Jeden kňaz, Leandro Bonnin, zverejnil na internete otvorený list, kde uviedol, že "toto rúhanie prekročilo všetky medze. Toto rúhanie má všetky neomylné znaky diabolského pôvodu. Zlobu, perverzitu a predovšetkým obrovskú nenávisť k Márii." A naozaj, toto bolo doslovne diablovo dielo.

Pred pár dňami povedal kardinál Burke, v rozhovore s Patrickom Coffinom, že pracovný dokument Amazonskej synody, ktorá má začať v októbri, predstavuje "apostázu." Coffin sa pýtal, či je tento dokument definitívny. Burke povedal: "Nemôže byť. Ten dokument je apostáza. Toto sa nemôže stať učením Cirkvi."

Ak uvážime, že Amazonská synoda je pápežov hýčkaný projekt, čo si máme myslieť o tom, že ju dvaja kardináli nazvali apostázou a arcibiskup Vigano ju nazval marxistickým sprisahaním, ktoré má zničiť Cirkev? Amazonská synoda bude, doslovne, diablovo dielo.

Päťdesiat rokov po koncile prestáva byť Katolícka cirkev katolíckou. Potrebujete viac dôkazov? Pred mesiacom americká biskupská konferencia zverejnila štatistiku, podľa ktorej len tretina katolíkov v USA verí v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii. Tak si to spočítajme. Kňazstvo je považované za "zamestnanie pre homosexuálov" a nie bez dôvodu. Omša je úplne sprotestantizovaná, milióny katolíkov stratili vieru a ďalšie milióny opustili Cirkev. Pre tých čo majú oči aby videli a uši aby počuli, táto nová orientácia Katolíckej cirkvi, ktorú nabrala po koncile, je doslovne, diablovo dielo. Je množstvo iných príkladov Satanovho postupu, ale toto stačí, aby ste pochopili. Sledujeme autodeštrukciu ľudského prvku Katolíckej cirkvi v modernom svete, ktorá je riadená zo samotných útrob pekla.

Predstavte si moje prekvapenie. Nedávno som zverejnil video, kde som vyvrátil falošné obvinenie, podľa ktorého je Bratstvo Sv. Pia X útočiskom kňazov, ktorí majú pedofilné a homosexuálne sklony. Nemálo, takzvaných konzervatívnych katolíkov v komentátoroch naliehalo na zásadnom dištancovaní sa od SSPX, pretože vraj je v "schizme." V schizme s čím? S veľkou apostázou, ktorú pozorujeme?

Prežívame tú najničivejšiu revolúciu v dejinách Cirkvi a SSPX je problém? Ste sa zbláznili? Čo ešte je lepším príkladom diabolského zmätku, pred ktorým varovala sestra Lucia z Fatimy? Ak nejaký máte, sem s ním.

Úprimne hovorím, naša trpezlivosť s týmto už skončila. Kristovo tajomné telo je bičované a tŕním korunované pred našimi očami. Ľudský prvok Svätej cirkvi je v takom nebezpečenstve, ako nikdy pred tým a napriek tomu sa veriaci katolíci stále obávajú. či Lefebre nezašiel priďaleko, keď odporoval modernistickým nájazdníkom. Hovoria, že SSPX nie je v plnom spoločenstve s Vatikánom pápeža Františka. A? Pápež František nie je v plnom spoločenstve s drvivou väčšinou svojich predchodcov. Čo s tým urobíme?

Ak vám svedomie nedovolí podporovať SSPX, dobre, chápem to. Nie je to jednoduché. Ale pochopte aspoň, aké luciferiánske okolnosti boli prvou príčinou tohoto rozdelenia. Lefebrova voľba bola jednoduchá. Novoty alebo Tradícia. Zvolil Tradíciu a znášal za to všetky možné urážky. Vatikán, ktorému sa však vtedy vzoprel, sa odvtedy zmieta v doktrinálnom, liturgickom a mravnom chaose. Biela je stále biela, čierna je stále čierna a pastieri opustili stádo. Lefebre to teda pochopil, nemyslíte?

Neviem, ako Boh tento neporiadok napraví, ale ak súčasný stav nie stavom najvyššieho ohrozenia Cirkvi, potom stav ohrozenia, pre ktorý Kódex kanonického práva udeľuje pokyny a upravuje právomoci, nemá ako reálna možnosť, žiadny zmysel.

Kde nás to doviedlo? Do istého druhu limba, pričom na vrchole hierarchie je zmätok dosť veľký na to, aby nás oprávnil modliť sa, hľadať dobrého kňaza a nechať na Bohu, nech si to vyrieši sám.

Medzičasom ale musíme zostať spolu. Áno, medzi tradicionalistickým kňazskými rádmi a združeniami sú strategické rozdiely, ale robia čo môžu, aby zachránili duše a pomohli nám všetkým prežiť najtemnejšiu hodinu dejín. Vďaka Bohu za každého. Ak uvážime, že ľudský element Cirkvi po koncile Krista nadobro zradil, je viac ako pravdepodobné, že dejiny raz tých, čo považujú Lefebra za svojho druhu Athanáza, ospravedlnia.

Prekazil, aby modernistická revolúcia zničila Cirkev úplne a preto je jeho nepriateľov ešte aj dnes nesmierne veľa. Sú tu stále a snažia sa poslušnosťou litery zákona posmrtne Lefebra zatratiť preto, lebo až po do svojej smrti bránil katolícke dogmy, Tradíciu a ducha zákona, ktoré oni až príliš dychtia opustiť.

Ale Lefebre bol "neposlušný""! Cítite v tom výroku úskok? Ja tiež. Lefebrovi duchovní synovia sú dnes všetci tradicionalistickí kňazi, či už SSPX, ale aj iní, ktorí nasledujú jeho príklad a bránia starú omšu, tradičné učenie Cirkvi, práva Boha, kraľovanie Márie a Krista. Už niet miesta na politikárčenie, musíme sa spojiť.

Preto nateraz odložte všetko, čo si myslíte že viete o  "schizme" SSPX a predstavte si, že žijete v Japonsku. Cirkev je tam tak malá, že prakticky neexistuje, vedľa budhisticko šintoistickej väčšiny. Túžite po tradičnej omši a sviatostiach. Túžite vyznať hriechy katolíckemu kňazovi. Misie prestali, sám pápež označuje misionárstvo za prozelytizmus, ktorý je "holý nezmysel."

Kam pôjdete? Čo urobíte? Tých pár kňazov, čo v Japonsku zostalo má už veľmi vysoký vek a sú stovky, ak nie tisíce, kilometrov ďaleko. Nemáte na výber. Ste v tom sám. A potom stretnete človeka, kňaza, z SSPX, ktorý tak ako sv. František Xaverský, zasvätil svoj životu vysluhovaniu sviatostí a šíreniu starej viery v temnotách vašej pohanskej vlasti, kde sa vaša malá skupinka pevne drží starej viery našich otcov. Predstavte si, čo to znamená pre japonských bratov a sestry. Že Boh vo svojom milosrdenstve ich neopustil ani v krajine, kde Krista nikdy neprijalo viac ako bezvýznamná menšina obyvateľstva.

Pýtam sa vás, ktorým svedomie hovorí, že SSPX je v schizme: Čo by som mal od toho kňaza žiadať? Aby vydal svoje stádo vlkom? V Japonsku nie sú iní tradicionalistickí kňazi. Alebo ho prosiť, aby zostal ako dobrý pastier, vedomý si ohromnej naliehavosti situácie, dôverujúci tomu, že Boh v príhodnom čase vyrieši kanonickú situáciu SSPX, odvráti Revolúciu a obnoví zdravý rozum v ľudskej časti Kristovej Cirkvi?

Ak už nič iné, tak katolicizmus je mimoriadne rozumný. Nemáme všetky odpovede, ale máme a musíme používať Bohom darovaný rozum a katolícky zmysel, aby sme prečkali zlé časy a zostali spolu, kým Boh nezasiahne.

Nie sme farizeji. Vieme, že zmysel a cieľ cirkevných zákonov slúži spáse duší. Ich zmyslom nie je ponechať stádo opustené v temnote, lebo pastier zablúdil. Uvažujte, či dokážete odložiť svoje výhrady a urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste v tejto temnej hodine zjednotili frakcie - či SSPX, FSSP, ICK a iné, aby sme sa zjednotení mohli postaviť na obranu Tradície, Pravdy, a Svätého Kráľovstva Nášho Pána Ježiša Krista. Pre milosrdenstvo Božie, zjednoťte klany!

Nech Boh nám všetkým pomáha urobiť správnu vec, pre jeho väčšiu slávu a spásu duší, vrátane a predovšetkým našich vlastných.

https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/4578-lefebvre-was-right-for-god-s-sake-unite-the-clans