Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

2. 7. 2015

Vatikánsky prelát odpovedá kritikom klimatickej konferencie

Stefano Gennarini, J.D.  

Minulý mesiac vystúpili na vatikánskej konferencii o klimatických zmenách Jeffrey Sachs a Ban Ki-moon. Skutočnosť, že Vatikán dáva priestor čelným svetovým predstaviteľom potratovej lobby a myšlienky populačnej kontroly, znepokojila skupinu katolíckych intelektuálov predstaviteľov niektorých pro-life hnutí. Myslím, že by bolo prospešné vedieť, čo si o ich obavách myslia organizátori tejto konferencie, tak som ich oslovil. Nižšie uvádzam krátky rozhovor s arcibiskupom Marcelom Sánchez Soronodom, kancelárom Pontifikálnej akadémie pre vedy, ktorá minulý mesiac vo Vatikáne usporiadala konferenciu s názvom : Chráň zem, pozdvihni ľudstvo (Protect Earth, dignify humanity). Sánchez Sorondo sa ospravedlnil za neskorú reakciu.

Vedeli ste už pred tým, ako ste začali spolupracovať so Sachsom, o jeho verejne prezentovanom postoji k potratom, ktoré v knihe “Commonwealth”, označil za "lacný" a "málo riskantný" zákrok na redukciu pôrodnosti v pripade, že antikoncepicia zlyhala?

Sánchez Sorondo: Práve som sa vrátil z Argentíny, kde som sa zúčastnil konferencie o boji proti novým formám otroctva, obchodu s ľuďmi, nútenej práci, prostitúcii a obchode s orgánmi, ktoré spolu s Pápežom Františkom a Pápežom Benediktom považujem za zločiny proti ľudskosti. Nanešťastie, nie je tu len tragédia potratov, sú tu aj iné tragédie o ktoré by ste sa mali zaujímať, lebo spolu úzko súvisia. Klimatická kríza vedie k biede a bieda k novým formám otroctva, nútenej migrácií, k drogám a to všetko vedie  aj k potratom. [1]

Niekoľko katolíckych intelektuálov a katolíckych médií kritizovalo vaše rozhodnutie spolupracovať na klimatických zmenách s Ban Ki-moonom a Jeffrey Sachsom kvôli ich názorom na potraty a populačnú kontrolu. Reagovali ste na tieto výčitky?

Sánchez Sorondo: Tea Party (americké pravicovo - konzervatívne hnutie, pozn. prekl.) a tí čo majú zisk z ropy nás kritizujú. Nekritizujú nás ale moji nadriadení, ktorí ma týmto poverili a z nich niektorí na tejto udalosti tiež participovali. [2]

Určite ste, ešte pred konferenciou, s Ban Ki-moonom a Jeffrey Sachsom hovorili o ich názoroch na potraty a populačnú kontrolu. Ako ste vyriešili tieto otázky?

Sánchez Sorondo: Áno. Hovorili sme o tom a ako vidíte,  návrh SDG (Sustainable Development Goals - cieľov udržateľného rozvoja)  o potratoch a populačnej kontrole nič nehovorí. Hovorí o prístupe k plánovaniu rodičovstva, o sexuálnych a reprodukčných právach. Interpretácia a aplikácia závisí na vládach. Niekotrí to môžu dokonca interpretovat ako Pavol VI, v intenciách zodpovedého otcovstva a materstva. Namiesto toho, aby ste na nás útočili, prečo radšej nevstúpite do dialógu s týmito "démonmi" a možno ohľadom sociálnej inklúzie a novodobého otroctva nájdete lepšie formulácie.  [3]

Kritici tejto spolupráce poukazujú, že katolíci a aj nekatolíci môžu byť na pochybách ohľadom podieľania sa, hoci i nepriameho, na hrubých morálnych omyloch, ktoré Ban Ki-moon a Jeffrey Sachs propagujú.  Ban Ki-moon a Jeffrey Sachs zároveň z tejto konferencie a jej nadšeného mediálneho pokrytia profitovali a tiež pritiahli pozornosť na pápežovu novú enviromentálnu encykliku.

Sánchez Sorondo: . Sme šťastní, že Ban Ki-moon a Jeffrey Sachs prijali teóriu klimatických zmien, ktorú Akadémia zastáva už tridsať rokov, teda, že ľudská aktivita založená na fosílnych palivách ovplyvňuje klímu. Členovia akadémie definovali túto antropickú klímu, alebo antropocén a medzi nimi vynikli držitelia Nobelovej ceny Paul Crutzen a Mario Molina. Tiež by ste mali byť šťastní, lebo dôsledky klimatických zmien dopadajú najmä na chudobných a to ich ženie do situácií, kedy pristupujú na potrat. Okrem toho sme šťastní, že  Ban Ki-moon a Jeffrey Sachs súhlasili s návrhmi o sociálnej inklúzií a pripojili do deklarácie zmienku o novodobom otroctve obchodu s ľuďmi, nútenej práce, prostitúcie a obchode s orgánmi, koré v predchádzajúcom návrhu neboli. Mali by ste byť šťastní aj preto, že ak niečo ohrozuje rodinu, ktorej podporovateľom sa voláte, je to prostitúcia, ktorú Pápež Benedikt nazval absolútnym zlom presne preto,  lebo ničí túto základnú bunku sociálneho systému. [4]

Deklarácia o klimatických zmenách, ktorá bola zverejnená po skončená konferencie jednoznačne pripisuje zodpovednosť za klimatické zmeny ľudskej aktivite. Je to názor aj Pápeža Františka?

Sánchez Sorondo:  Neviem, ale predpokladám že áno. Načo by písal encykliku o tom ako je človek zodpovedný za planétu, ak je všetko v poriadku? Možno že vy, tak ako všetci čo žijú z ropy, veríte, že všetko je fajn. Akadémia hovori niečo iné, tak ako všetky vedecké akadémie na svete. Len niekoľko vedcov, platených lobistickými skupinami hovorí inak. [5]

Čo by ste odkázali takzvaným "klimatickým skeptikom", ktorí poukazujú na to, že za posledných 18 rokov nepozorujeme zmeny v teplote a  ktori poukazujú na problém nájsť definitívnu súvislosť medzi ľudskou aktivitou a klimatickými zmenami v planetárnom rozsahu?

Sánchez Sorondo:  Skeptikom ( dúfam, že k nim nepatríte, lebo potom by sme odhalili skutočný dôvod, prečo nás falošne obviňujete!) odkazujem, aby si prečítali dokumenty, ktoré zverejňujeme na stránkach www.pas.va. Tie sa riadia vierou a rozumom, tak ako sa Cirkev vždy riadila, prinajmenšom od čias sv. Tomáša Akvinského, ktorý sám nasledoval sv. Pavla  a sv. Jána, o čom svedčí  Fides et Ratio. A preto pápeži už 400 rokov opatrujú Pontifikálnu akadémiu pre vedy. Neobávam sa  zverejnenia týchto odpovedí. Nemohol som odpovedať skôr, lebo mám veľa práce a musel som odpovedať iným, vám podobným, ktorí ma obviňovali z vecí, ktoré nie sú pravdou. Môžete si byť istý, že že akadémie ktoré vediem sú proti potratom a populačnej kontrole preto, lebo sa riadime pápežským magistériom, na ktorom priamo závisíme. Dúfam, že aj vy sa budete riadiť týmto učením, keď hovorí o závažnosti ekonomickej situácie, v ktorej je všetko orientované na zisk a keď bude hovoriť o závažnosti ľudskej zodpovednosti za klimatické zmeny, o ktorej ako dúfam budúca encyklika hovoriť bude.


https://c-fam.org/turtle_bay/vatican-prelate-blasts-critics-of-climate-conference/

Pár poznámok prekladateľa:

[1] Tu arcibiskup pletie príčinu s následkom. Nie chudoba vedie k hriechu, ale hriech vedie k chudobe. Všetky vymenované zločiny nie sú dôsledkom chudoby a biedy, ale hriechu. Bieda je dôsledkom hriechu, ktorý prerástol celú spoločnosť od suterénu až po strechu. Od bezdomovcov po predzidentov. Bezbožnosť, nehanebnosť, chamtivosť, nerešpektovanie Božich prikázaní a evanjeliových rád vedie k zločinom o ktorých arcibiskup hovorí. Je naivné valiť vinu za potrat na zlú hospodársku situáciu. Naši prarodičia v strednej Európe si nežili oveľa pohodlnejšie, než dnešní chudáci z tretieho sveta a nikoho z nich by nenapadlo, že chudoba mu dáva právo vraždiť svoje nenarodené deti.
[2] Najlepšia obrana je útok. Tu nám arcibiskup odvádza pozornosť od seba a obviňuje tých, ktorí ho obviňujú. V arcibiskupovej reakcii však niet nič viac.
[3] Tak toto bolo dosť slabé pán arcibiskup. Čo si myslíte že pod pojmom plánovanie rodičovstva a sexuálno reprodukčné práva Sachs a Ki-moon myslia? Snáď Bilingsovu metódu, či dokonca pohlavnú zdržanlivosť? Samozrejme, že antikoncepciu a potraty! To nevidíte? A že aplikácia závisí na vládach? Ale pán arcibiskup, od slávneho posledného koncilu celý ten váš Vatikán podporuje sekularizáciu a odluku Cirkvi a štátu, čo prakticky znamená odkresťančenie, dnes už všetkých, kedysi katolíckych, štátov. Jeden po druhom vymazávali z ústav zmienky o katolíckom náboženstve a Bohu, jeden po druhom povoľovali zákonmi potraty a antikoncepciu a teraz chcete, aby vlády v takýchto štátoch dostali bianco šek na aplikáciu vašich slizkých a pofidérnych formulácií? To ste biskup?
[4] Tak nejako ste zabudli odpovedať na obavu, či je správne alebo nesprávne podieľať sa na hrubých morálnych bludoch týchto dvoch arcipotratárov. Vaša reč má byť áno, áno, nie, nie.
[5]  Nie je dva krát rozumné, keď sa teológovia pletú do prírodovedy a naopak. Už 400 rokov nám pod nosom mávajú Galileom. On na základe prírodovedeckých zistení žiadal prepisovať Bibiliu. Jeho oponenti na základe chybne zdogmatizovaného Ptolemaiovho vykladu žiadali umlčať prírodovedu. Zasa si koledujete? Tvrdenie, že za klimatické zmeny je zodpovedný predovšetkým človek je prinajmešom nepreukázaná hypotéza a je na míle ďaleko od toho, čomu emprická veda hovorí istota. Teraz tu pán arcibiskup dogmatizujete túto hypotézu ako zjavenú pravdu a mravne dehonestujete každého oponenta. Čo urobíte, keď sa o pár desaťročí ukáže, že táto bublina ktorej cieľom je predovšetkým navýšenie predaja tovaru a služieb s nálepkou "ekologický" bola len veľkým podvodom?

Preložil Jozef Duháček