Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

1. 8. 2022

Upozornenie - zmena platformy


Dielňa Svätého Jozefa končí na platforme blogspot.
Presúvame sa na portál abc.tradi.sk 
Staršie články z dielne budú tiež presunuté do archívu na novom webe.

Omnia ad Maiorem Dei Gloriam