Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

28. 8. 2015

Óda na slávu brady

Sam Guzmán

Ó, kto dokáže náležite zvelebiť prednosti toho veľkolepého znaku mužského pokolenia, slávnej a nedoceniteľnej brady! Od počiatku čias raší brada na mužskej tvári a hlása dôstojnosť a jedinečnosť nášho druhu. Dlhé veky zdobila prorokov, kráľov a svätcov starých čias. Dlhé veky napĺňala srdcia dospievajúcich chlapcov nadšením a očakávaním. A napriek jej vznešenosti, jej histórii a dôstojnosti je veľa tých, čo by radi upreli mužom česť tohoto odznaku mužskej hodnoty. Radi by nás skrotili britvou v mene slušnosti a civilizácie.

Preto nemlčme. Statočne hlásajme úctyhodnú krásu a vznešenosť brady! Nech je týmito výrokmi veľkých svätcov a učiteľov Svätej Matky Cirkvi dokázané, že brada je nie len znakom mužstva, ale neomylným znakom svätosti a spásy!

“Podľa príkladu Kristovho a prvých svätcov budeme nosiť bradu, pretože to je vec mužná, prirodzená, prísna, opovrhovaná a asketická.” – Kapucínske konštitúcie z roku 1536

“Brada značí odvážneho, brada odlišuje dospelých mužov, úprimných, aktívnych, energických. Keď teda hovoríme o takom mužovi, opisujeme ho ako bradatého.” - Sv. Augustín, Výklad 133 žalmu

“Boh si želal aby ženy boli jemné a tešili sa z kaderí, ktoré sa im tvoria spontánne, ako kôň zo svojej hrivy. Muža však, ako leva, ozdobil bradou a vybavil ho ako atribútom mužnosti chlpatou hruďou -  znakom sily a vlády.

Bohatá brada patrí k mužom. A ak si niekto časť oholí, nesmie ju nechať úplne holú, pretože to je potupný pohľad. Holiť si tvár do hladka je trestuhodné, blíži sa to depilácií a zženšteniu. Preto sa Žalmista teší s vlasatej brady a hovorí: "Ako olej steká na bradu, na bradu Áronovu." Osláviac bradu dvojitým zdôraznením rozjasňuje tvár pomazaním Pánovým.


“Je preto bezbožné znesväcovať symbol mužnosti,chlpatý porast. Ale zdobiť sa hladkou tvárou (bol som varovaný Logom), ak to má priťahovať mužov, je čin zženštilej osoby. Ak to má priťahovať ženy, tak to je čin cudzoložníka. Oboch je treba z našej spoločnosti vyhnať tak ďaleko, ako sa len dá.” - Klement Alexandrijský, Vychovávateľ, kniha 3, kapitoly 3, 11

“Prirodzenosť brady prispieva neuveriteľnou mierou k zrelosti tiel, k odlíšeniu pohlaví a ku kráse mužnosti a sily.” Lactantius, O Božom majstrovstve, kapitola 7

"Len pomysli aká hanba by bola, ak by muž s dlhou bradou, palicou v ruke a plášťom na pleciach mal chodiť do školy s deťmi a dostávať spolu s nimi rovnaké úlohy. Nebolo by to nad mieru hlúpe?" - Sv. Ján Chryzostom, Desiata kázeň ku Skutkom apoštolov.
“Ani si muži neskántria vlasy svojich brád a neprirodzene nezmenia formu muža. Lebo zákon hovorí: Nezohyzdíš si bradu. Lebo čo Boh Stvoriteľ urobil slušným pre ženy určil nevhodným pre mužov. Ak toto robíš, aby si sa v rozpore so zákonom zavďačil ľuďom, budeš odporný Bohu, ktorý ťa stvoril na svoj vlastný obraz. Ak sa chceš Bohu páčiť, stráň sa všetkého, čo nenávidí, a nerob nič čo ho zarmucuje.” - Apoštolské konštitúcie, Kniha 1, odsek 2)

“Nestrihajte si vlasy dohola a nehoľte bokombrady.” - Leviticus 19:27

“Ak muž oholí bradu inému mužovi, nech mu to vynahradí dvadsiatimi šilingami.” - Wihtredove zákony, 8. storočie

Nech teda naši protivníci zmĺknu, nech prestanú ich výpady proti brade, prirodzenej okrase mužského rodu. Všetci muži dobrej vôle, odhoďte svoje britvy a spolu jednohlasne plesajme nad veľkým divom, nad veľkou mocou a nad veľkou krásu brady!


Preložil Jozef Duháček