Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

17. 7. 2014

Františkovo bombardovanie

Christopher A. Ferrara

Je čas si to priznať. Konkláve v roku 2013, ktoré nasledovalo po bezprecedentnej, záhadnej a veľmi čudne zdôvodnenej rezignácii pápeža, ktorý nebol ničím zásadne obmedzovaný pri výkone svojho úradu, otvorilo dvere tomu, čo musí byť poslednou fázou pokoncilnej krízy.

Ak slová majú nejaký význam, tak potom muž, ktorého prvá veta k Cirkvi, prednesená z balkóna Svätého  Petra, bolo zúfalo banálne "Buona sera" a ktorý sám seba označoval len za novo zvoleného rímskeho biskupa, je ten najväčší liberál, aký kedy zasadol na svätopeterský trón. Nekončiaca záplava šokujúcich Františkových vyhlásení - povie čokoľvek ho napadne, kdekoľvek ho to napadne a komukoľvek ho napadne - znamená pre Cirkev otvorené a aktuálne nebezpečenstvo. Toto nebezpečenstvo pozorujeme aj v jeho progresivistickej "Rade ôsmich" a jeho neprestávajúcej chvále na arcimodernistu kardinála Kaspera, ktorý je teraz známy ako "pápežov osobný teológ" a ktorý usiluje o praktické zničenie toho, čo Cirkev verná Nášmu Pánovi, nepretržite zastávala ohľadom nerozlučnosti manželstva. Morálna stavba Cirkvi je podmínovaná a podkopaná a každým okamihom sa zrúti.

Počas posledných dní sme videli

-        Médiá, vrátane neokatolíckých, zverejnili, že František povedal zástupcovi Svetovej evanjelikálnej aliancie WEA: "Nemám záujem na konverzii evanjelikálov ku katolicizmu. Chcem, aby ľudia hľadali Ježiša vo svojej komunite. Je toľko doktrinálnych vecí, na ktorých sa nikdy nezhodneme. Neplytvajme na to časom. Radšej ukazujme Ježišovu lásku." Potom povedal, že sa spriatelil s letničiarskym kazateľom a že "v júli budem kázať v jednu nedeľu v  jeho zhromaždení a ponúknem mu ospravedlnenie za to, čím moja cirkev ublížila jeho kongregácií". Pravdivosť tejto správy nepoprel ani pápež ani Vatikán.

-      V neuveriteľnom treťom rozhovore s militantným ateistom Eugeniom Scalfarim, ktoré opäť vydala radikálne ľavičiarska La Repubblica, mal František povedať, že "dve percentá katolíckych kňazov sú pedofili a že celibát nebol ustanovený skôr ako 900 rokov po Pánovej smrti " a že "sú riešenia tohto problému a ja ich nájdem." František rozhovor nepoprel a vatikánsky hovorca Federico Lombardi sa - ako už mnoho krát za posledné mesiace - pokúsil vykrútiť nepresvedčivým a smiešnym tvrdením, že tieto výroky "nemôžu byť pápežovi s istotou pripísané."  Naozaj? A čo teda pápež o týchto veciach povedal? Lombardiho mlčanie prezrádza všetko, čo potrebujeme vedieť.

-       5. júla v Isemii František náhle oznámil, že vyhlási jubilejný rok k pocte pápeža Celestína, pápeža, ktorého pontifikát bol katastrofou a skončil jeho rezignáciou a návratom k pustovníckemu životu. Kanonizovaný bol pod svojím pôvodným menom, Peter Marrone. František povedal, že "teraz vyhlasujem tento celestínsky rok za začatý a brána Božej milosti bude počas neho otvorená dokorán." Akoby snáď pred jeho pontifikátom bola zatvorená. Istému dojmu spupnosti sa tu nevyhneme.


Neokatolícka fabrika na vysvetľovania a ospravedlnenia šrotuje naplno, zaplavená nesmiernym množstvom Františkových ohromujúcich skutkov preslovov. Dokonca aj "normalistický" mainstream, ako William Oddie z The Catholic Herald, sa začína obávať.
11. júla napísal:

"Teraz máme pápeža, ktorého obdivujú takí nepriatelia Katolíckej cirkvi, ako arcipotratárka Jane Fonda, ktorá minulý týždeň na twitteri napísala :  "Milujem nového pápeža. Stará sa o biednych, nenávidí dogmy."  Pre Fondovú  a jej podobných už Cirkev nie je dogmatickou entitou, už nie je hrozbou. Svet dnes hlása: všetko sa stále mení. Rozvedení a znova zosobášení by mali pristupovať k Eucharistii,  ako hocikto druhý. To je presne to, čo navrhoval kardinál Kasper vo februárovom konzistóriu.  Uvidíme, čo sa udeje na jesennej synode o rodine, ktorej sa stále viac obávam. Ako náhle sa vychýli z cesty, všetci uvidíme, kde sme. Ale nech sa už stane čokoľvek,  nádejné ráno Benediktovho pontifikátu je preč a už sa nevráti. A ja (a zdá sa mi že i mnohí iní), mám stále menej čo povedať."

Čeliac krutej realite toho vyšinutého pontifikátu Oddie navrhuje, že zatiaľ čo "väčšina katolíkov, ale najmä klérus chce v záujme zachovania jednoty Cirkvi udržať vernosť pápežovi, dnes sa lojalita asi najlepšie prejaví mlčaním." Oddie teda radí ustúpiť a skryť sa v protileteckých krytoch, kým pápežovo bombardovanie neustane. V záujme jednoty Cirkvi treba pápeža ignorovať. Pre neokatolíkov je cesta toto. Pre tradicionalistov však mlčanie neprichádza do úvahy. So sv. Augustínom hovoríme: "Je lepšie, keď pravda vyjde najavo, ako by sa mal ututlať škandál." Obzvlášť, keď škandál sa nedá už skryť a svet jasá nad jeho stále narastajúcimi rozmermi.

Prevzaté z www.remnantnewspaper.com

Preložil Jozef Duháček