Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

10. 10. 2013

Púť katolíckej tradície do Márianosztra

Dňa 12. 10. 2013 sa uskutoční púť katolíckej tradície z Galanty do pútnického miesta v Márianosztra. Pre pútnikov je pripravený autobus, ktorý odchádza ráno o 7:00. Púť bude zakončená pontifikálnou tradičnou sv. omšou, ktorú bude celebrovať otec biskup. Predpokladaný návrat je o 18:45 v Galante. Bližšie informácie sa dajú získať na tel. čísle 0905644894.