Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

+

23. 5. 2011

POCHOD ZA TRADIČNÚ RODINU
28. 5. 2011

Združenie pre ochranu rodiny a o.z. Magnificat pozýva na pochod za zachovanie inštitúcie tradičnej rodiny ako zväzku muža a ženy. Každý katolícky kresťan, ktorému nie je ľahostajný osud jeho detí a spása ich duší zaiste chápe, aký dôležitý je boj, akýmikoľvek prostriedkami, proti novopohanskej degenerácii a zvrátenosti. Postavme sa na odpor úchylným sodomitom.

Tento pochod sa koná týždeň pred ohlasovaným pochodom úchylných sodomitov (politicky korektne - gejov) v Bratislave. Teraz ukážme, že ich zvrátenosti na Slovensku neprejdú. Ich zvrhlosť je urážkou Všemohúceho Boha a privodí, ak sa im nepostavíme, na Slovensko trest Boží. Pamätajme na Sodomu!!! Bola vyhladená aj kvôli homosexualite. Sodomskí muži chceli znásilniť Lótových hostí, mužov. To bola konečná, aj keď zaiste nie jediná, príčina Božieho hnevu voči Sodome.


Zraz 28.5.2011 na námestí SNP (kostol u Milosrdných bratov) o 15,00h. Záver pochodu cca o 18,00h.

Panna Mária, víťazka od Lepanta a Viedne, oroduj za nás v boji!