Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

27. 10. 2010


Slávnostná pontifikálna tridentská omša v Komárne

V sobotu 6.novembra 2010 o 17.00 bude v kostole sv.Ondreja v Komárne odslúžená slávnostná pontifikálna (biskupská) tridentská sv.omša z príležitosti 150.výročia posviacky chrámu.Hlavným celebrantom bude pomocný biskup z Vácu Dr.Lajos Varga.