Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

+

18. 10. 2010


Pochod homosexuálov v Belehrade: "Proti sodomistom s bičujúcim Kristom!"

Karol Brtáň

10. 10. 2010 sa v srbskom Belehrade konal po deviatich rokoch opäť „Pochod hrdosti“ („Parada ponosa“) sodomistov, pedofilov, sexuálnych násilníkov a iných zvrhlíkov a psychicky narušených deviantov. Šéf Euro-socialistickej a boľševickej misie v Srbsku, Vincent Degert, na belehradskom zhromaždení predstavil srbskej verejnosti zhruba tisícku importovaných sodomistov (prevažne tzv. sex-turistov nakazených AIDS) zo západných, liberalizmom skazených európskych krajín ako napr. Holandsko. Voči prítomnosti tohto cudzieho a umelého elementu homosexuálov v organickej srbskej spoločnosti sa v sobotu a v nedeľu postavilo vedno 20 000 obyčajných Srbov pripravených brániť svoju „porodicu“ (rodinu).

Z nich sa vyše šesťtisíc aktívne a nebojácne zapojilo do obrany hodnôt priamo v belehradských uliciach, čím srbský ľud prakticky počtom prečíslil moc policajného štátu zradcovskej, prozápadnej a liberálnej vlády Borisa Tadiča. Ten na umlčanie hlasu srbského ľudu, výhradne od ktorého by mala plynúť moc srbskej vlády, vyslal do ulíc 5600 policajných žoldnierov. Kontrarevolúcia srbských národných historických hodnôt bola na sklonku a magický dátum 10. 10. 2010 mohol vstúpiť do srbských dejín ako „Deň národnej obrody“.

Povstavší srbský národ, bití žoldniermi z vlastnej krvi, v nedeľný sviatok Pána bránil v belehradských uliciach Boha a život ním na Zemi stvorený.
Srbskí národní kontrarevolucionári zapálili sídlo Demokratickej strany a americko-židovskej televízie B92, ktoré oboje sa snažia po juhoslovanskej občianskej vojne srbský národ nakaziť chorobami západného liberalizmu všemožnými prostriedkami.

V tento pohnutý deň som sa na ulici dal do reči s 21 ročnou Srbkou vo Viedni študujúcou filozofiu, Ljubicou Bojičič, ktorá pred mojimi očami udrela po hlavách dreveným pravoslávnym krížom dvoch jazykmi sa nechutne oblizujúcich mužov. Celý incident zostal bez povšimnutia srbskej polície, ktorá spolu s armádou bránila pred demonštrantami hlavne sídlo americko-židovskej televízie B92, ktorá sa pochodu zastávala, a preto sa stala terčom útokov srbských kontrarevolucionárov.
Spýtal som jej, či je jej čin, ktorého som bol svedkom, podľa nej v súlade s kresťanskou morálkou, keďže patrila k asi tristočlennej skupine vybavenej krížmi a pravoslávnymi ikonami. Odpovedala mi:

„Áno aj nie. Dnešný falošný kresťanský humanizmus navráva kresťanom, že sú bezmocné teliatka, ktoré sa majú iba nečinne prizerať tomu, ako ich celý zvrhlý a židovským liberalizmom skazený svet fackuje a vysmieva sa z ich hodnôt. Z kresťanských hodnôt, ktoré sú univerzálnymi hodnotami života. Falošní kresťanskí humanisti, ktorí sa nechali zmiasť rôznymi New Age sektami odvolávajúc sa na Krista zdôrazňujú, aby sme my, kresťania, nastavili násilníkom či sodomistom znásilňujúcim Boží poriadok i druhé líce. Aby sme sa prizerali, ako Diabol víťazí nad ľudskou slabosťou. Aby sme sa utiekali k Bohu iba v tichých modlitbách a šeptom ho prosili o pomoc. Aby sme sa báli hlasno zastať Krista. Aby sme zaliezli pod zem ako ustráchané šváby či nietzeovské kresťanské chrobáky.
Títo falošní kresťanskí humanisti pritom zrádzajú Krista, nášho Pastiera, ak odhovárajú jeho ovečky od činov. Určite predsa ako kresťania nemohli len tak zabudnúť, že kresťanstvo je živá viera, založená na skutkoch Kristovej lásky, kedy v tichej modlitbe k Bohu máme iba žiadať, aby nás Otec naplnil silou v podobe Ducha Svätého – silou konať a vzoprieť sa Diablovi a jeho prisluhovačom v súlade s vôľou Božou.

V mene kríža...

Môj skutok aktívnej obrany kresťanských hodnôt, na ktorý ste sa ma pýtali, nie je v súlade s týmto pokryteckým kresťanským humanizmom. Ale naopak, je v súlade s učením historického a dodnes živého Krista, ktorý nielenže volá po láske a mieri, ale sám sa aktívne zasadzuje pri obrane Lásky a Pravdy – presne v tom duchu, ako keď s osmihlavým bičom v ruke vyháňal Kristus vo svojom spravodlivom hneve Božieho Syna kupeckých farizejov zo stánku svojho Boha-Otca,“ srbská deva otvorila staruškú Bibliu a prečítala z nej:

„Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte,“ zavrela Sväté Písmo a pokračovala:
Ježiš čistí svojím bičom Boží chrám – obraz Krista-revolucionára, ktorý sa kresťanskí pseudohumanisti snažia zatajiť...
„A tak som dnes tu. Proti sodomistom s bičujúcim Kristom-revolucionárom. Dnes totiž hlavne mladí veriaci zabúdajú na to, že Kristus bol v prvom rade revolucionár, bohatier čistého srdca a muž činu a nie nejaký zženštilý a precitlivelý rojko ako sa ho dnes snažia prezentovať pokryteckí židovsko-kresťanskí pseudohumanisti. Kristus bol revolucionár, ktorý mal z Božej vôle prinavrátiť človeku v Novej zmluve s Bohom Pravdu a Lásku ako jedinú cestu do Božieho kráľovstva, ktorú židovskí farizeji v Starej zmluve predali a dodnes prostredníctvom masmédií ako je zradcovská televízia B92 predávajú za úplatu zlatom od Diabla, keď sa falošne a nepravdivo tvária, že homosexualita je úplne normálna a prirodzená vec.“

Po Ljubiciných slovách som ako Slovák zostal zahanbený. Bol som totiž aj na Dúhovom Pride 2010 v Bratislave. Vtedy som sedel ako kresťan katolík v kaviarni na Hviezdoslavovom námestí, pevne v rukách zvierajúc ruženec a ticho v modlitbách prosiac Pána Boha i Sedembolestnú Pannu Máriu, aby uchránili Slovensko pred sodomistami ako pokušiteľmi Diabla. Podľa Ljubiciných slov som vtedy svojou nečinnosťou zradil Krista. Miesto, aby som prosil Boha o silu k činu, zachoval som sa spolu s väčšinou slovenských kresťanov ako teliatko v predstavách kresťanských pseudohumanistov.


Po tomto zahanbujúcom stretnutí s odvážnymi srbskými veriacimi som sa pred tvárou Boha zaprisahal, že ak sodomisti zavítajú do Bratislavy aj o rok, nezostanem len pri tichej modlitbe, ale požiadam Ducha Svätého, aby ma viedol k činom aktívnej obrany pilierov kresťanského sveta – k obrane tradičnej rodiny.

Tak mi Boh pomáhaj!

prebraté z http://www.beo.sk/