Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

16. 7. 2018

Pozývame Vás na konferenciu
v Marianke (Pútnický dom) 27.-28. júla 2018

KATOLÍCKA CIRKEV VO FRANCÚZSKU A NA SLOVENSKU POD TLAKOM SEKULARIZMU 

Prednášať a diskutovať na tému historického vývoja a súčasného stavu katolíckej Cirkvi vo Francúzsku a SR budú:

Anne BRASSIÉ (FR)
Prof. literatúry, publicistka, katolícka novinárka v Radio Courtoisie a TV Libértés

Marion SIGAUT (FR)
historička, literátka a konferencierka

Stéphanie BIGNON (FR)
prezidentka združenia «Terre et Famille», kronikárka v TV Libertés

Slovenskí kňazi - ich skúsenosti s pastoráciou vo Francúzsku a na Slovensku

Program

27. júla
14.00 Sv. omša v mimoriadnej forme (tradičná v latinskom jazyku)
15.30 Otvorenie
16.00 Kultúra na pozdvihnutie ľudu… alebo na jeho úpadok. (A. Brassié, FR)
17.30 Večera a neformálne stretnutie s hosťami.

28. júla
09.00 Otvorenie
09.10 Francúzska revolúcia 1789. Cirkev a pospolitý ľud. Historický vývoj katolíckej Cirkvi vo Francúzsku. (M. Sigaut, FR)
11.00 Sv. omša v mimoriadnej forme (tradičná v latinskom jazyku)
12.30 Obed
14.00 Pastoračné skúsenosti slovenských kňazov vo Francúzsku a na Slovensku (panelová diskusia)
16.00 Politika a stav katolíckej Cirkvi vo Francúzsku. (S. Bignon, FR)
17.30 Záver konferencie.

Zmena programu vyhradená.

Vstupné je dobrovoľné. Tlmočenie bude zabezpečené.
Súčasťou programu bude malé občerstvenie.