Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

8. 4. 2018

Tradičná omša v pondelok 9. 4. 2018

V pondelok 9.4. 2018 bude mimoriadna sv.omša v kostole Milosrdných bratov na nám. SNP. Omša začne o 19:30.  Jedná sa o sviatok Zvestovania Panne Márii, ktorý bol v tomto roku presunutý z 25.3. na 9.4.