Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

29. 11. 2016

Prozelytizmus

Fr. Brian Harrison, O.S.


Z posledného rozhovoru na palube lietadla (November 2016) :

"Prozelytismus medzi kresťanmi je preto, sám o sebe, ťažký hriech,” povedal pápež František.
Novinár sa opýtal, “prečo?”
“Pretože to odporuje samotnej dynamike toho, ako sa stať a zostať kresťanom,” povedal. “Cirkev nie je futbalový tím, ktorý si zháňa fanúšikov.”

Je ťažké vymyslieť povrchnejšiu a detinskejšiu charakteristiku vzťahu k iným kresťanským skupinám. Ako hlboko dokáže pápežstvo ešte padnúť? Mám na mysli tento lacný výsmech a zneucťovanie najvyššieho úradu Kristovho námestníka na zemi a otvorenú heterodoxiu.

Americká ľavica momentálne nalieha na zbor voliteľov, aby odovzdali Biely dom do rúk Hillary, pretože Trump je "zjavne nevhodný byť prezidentom". Smieme sa snáď domnievať, že v šarláte odený kardinálsky zbor voliteľov deklaruje Františka za "zjavne nevhodného byť pápežom" ?

Pomáhanie nekatolíckym kresťanom, aby na základe rozumných argumentov a apologetiky uznali a prijali plnosť zjavenej pravdy - čo by pre Františka bolo určite chápané ako ako prozelytizmus - je teraz hriech? Ťažký hriech?

Napriek tomu, že II. vatikánsky koncil, ktorého horlivým stúpencom sa František hlási byť, jasne opakuje, že každý má morálnu povinnosť hľadať, prijať a pevne sa pridŕžať tejto pravdy Katolíckej cirkvi? (Dignitatis Humanae, #1) Napriek tomu, že koncil (Lumen Gentium, #14) a katechizmus (#846) potvrdzujú dogmu "Niet spásy mimo Katolícku cirkev", a vysvetľujú, že tí čo poznávajú Katolícku cirkev ako stelesnenie pravého náboženstva, ale odmietajú do nej vstúpiť či v nej zotrvať, nemôžu byť spasení?

Sám som konvertita z presbyteriánstva. Na popud spomenutého koncilného učenia som sa stal katolíkom, aby som spasil svoju dušu. Katolícka viera, ktorú vyznávam už 42 rokov, je ten najcennejší dar, aký som dostal. A dnes mi nikto menší, ako hlava Kristovej cirkvi na zemi, hovorí, že tí katolíci, ktorí mi pomocou osobných rozhovorov a písomnej argumentácie pomohli a presvedčili ma, aby som opustil protestantské bludy a prijal plnosť zjavenej pravdy, spáchali ťažký hriech?

A ospravedlňuje toto očierňovanie ich úsilia o obrátenie vágnym "vysvetlením", ktoré nič nevysvetľuje? (“Pretože to odporuje samotnej dynamike toho, ako sa stať a zostať kresťanom”)?

Koľko bývalých nástupcov sv.Petra sa musí obracať v hrobe pri takýchto poznámkach? Toto, ak to hovorí pápež, je ... poburujúce. Nepredstaviteľné. Nevysloviteľné. Neuveriteľné. Toto je nočná mora. Dobro nazýva zlom a naznačuje, že zlo je dobrom. Nedokážem nájsť náležité slová, preto to vzdávam, podpíšem sa a končím.


https://cruxnow.com/vatican/2016/11/18/pope-fires-back-critics-amoris-ecumenism/