Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

14. 5. 2015

Nesvätá aliancia

Elizabeth Yore

Námestím sv.Petra dujú mocné vetry a pripravujú scénu na dokonalú búrku. Kým svet očakáva novú Františkovu enviromentálnu encykliku, klíma vo Vatikáne sa drasticky mení. Za scénou u sv. Petra pôsobia sily, ktoré utvárajú tento veľmi problematický dokument, ovplyvnený a z časti aj písaný zúrivými odporcami katolíckej morálnej náuky. Hlavný rečník na nedávnej pontifikálnej konferencii o životnom prostredí, generálny tajomník OSN Ban Ki Moon povedal, že klimatické zmeny sú “rozhodujúcou otázkou našich čias” a že je “dôležité, aby sa náboženské skupiny zjednotili v postoji k tomuto problému.” Moon povedal, že je “veľmi povzbudený” tým, ako je pápež František “veľmi zanietený” pre túto vec a tiež povedal že ho sv.otec ubezpečil, že bude spolupracovať s “OSN, svetovými lídrami, vedcami a náboženskými lídrami, aby túto zhodu v záujme ľudstvo uskutočnili.”

Prečo Vatikán spája sily s OSN, ktorá chce znížiť emisie uhlíka znížením populácie pomocou potratov, sterilizácií a iných reproduktívnych represií? Dostatočnr zlé je už to, že Vatikán kolaboruje s OSN, ale je tu ešte ďalší spojenec do tohoto smutného triumvirátu. Vlajky signalizujúce búrku začali povievať nad sv.Petrom, keď tajomníčka organizácie EPA (Agentúra pre ochranu životného prostredia) napojenej na Obamovu vládu, Gina McCarthy navštívila Vatikán, aby zladila Obamovu enviromentálnu politiku s novou encyklikou. Po prílete do Vatikánu priznala, že Obamova vláda je, čo sa klimatických zmien týka, s Františkom zajedno http://ncronline.org/blogs/eco-catholic/epa-chief-vatican-obama-aligned-francis-climate-change. Mnohí katolíci, ktorí pozorujú mimoriadne virulentnú antikatolícku agendu Obamovej vlády, ktorí pozorujú prenasledovania a súdne spory proti katolíckym organizáciám, univerzitám a firmám, ktoré pod mandátom HHS (americká obdoba ministerstva zdravotníctva) vedie americká vláda, začínajú byť hlboko znepokojení touto vzájomnou náklonnosťou.

McCarthyová na margo blížiacej sa konferencie o klimatických zmenách, ktorá bude v decembri v Paríži, povedala: ” Je jasné, že pápež chce skutky, že tak ako aj my, chce skutočné záväzky a my ich poskytneme.”

Táto podivná sympatia medzi pápežom a Obamovou vládou by mala katolíkov postaviť do pozoru.  McCarthyová a jej enviromentálne edikty, sú exmplárnou ukážkou lavičiarskej agendy enviromentálnej lobby. Myšlienka, že Vatikán spolu s Obamovou vládou pripravujú spoločné riešenie by mala každého katolíka vyburcovať k ostražitosti..

Nemal by Vatikán namiesto globálnej politickej agendy razenej OSN a Obamovou vládou presadzovať radšej katolícku agendu?

Ako predohra k vydaniu enviromentálnej encykliky bola 29.04.2015 usporiadaná pontifikálna konferencia o životnom prostredí. Najdôležitejšie vystúpenie mal Ban Ki Moon, ktorý uviedol šéfa sekcie OSN pre udržateľný rozvoj, Jeffreyho Sachsa, ktorý následne prezentoval ciele politiky trvalo udržateľného rozvoja. Sachs je, prekvapujúco, častým prednášajúcim a obľúbeným poradcom pontifikálnej akadémie a trvalo udržateľný rozvoj presadzuje ako riešenie klimatických problémov aj pre chudoby. Vo svojej knihe Koniec biedy, jednoznačne konštatuje:

Toto je reálny obraz demografickej pasce. Najchudobnejšie oblasti, oblasti s najväčšími prekážkami k modernému ekonomickému rastu, sú zároveň oblasti, kde majú rodiny najviac detí. Vysoký populačný prírastok vedie k ešte väčšej chudobe a väčšia chudoba prispieva k vyššej miere pôrodnosti.

Experti, na ktorých Vatikán vsadil a s ktorými konzultuje a radí so ohľadom enviromentálnej encykliky, sú znamí aktivisti a bojovníci za populačnú kontrolu. Tim Wirth, bývalý šéf Clintonovho úradu pre populáciu, ktorý sa nechal hrdo fotografovať so stromom urobeným s kondómov, bol tiež medzi pozvanými hosťami.

Podľa Sachsa je najväčším nepriateľom životného prostredia práve preľudnenie a celú svoju kariériu v OSN strávil vypúšťaním poplašných správ, že svet je preľudnený a treba znížť pôrodnosť. Sachs tvrdí, že “praskáme vo švíkoch”. Cieľom jeho populačnej mantry je predovšetkým Afrika. Sachs argumentuje, že ak by chudobné africké štáty znížili svoju pôrodnosť, Afrika aj svet by hospodársky pookriali. A čo teda tento "vatikánsky" odborník navrhuje pre jednu z najväčších katolíckych krajín Afriky? Sachs, biely muž (a žid), zo svojej slonovinovej veže akademického povýšenca odporúča :  

"Naozaj sa obávam populačnej explózie v Nigérii. To nie je zdravé. Nigéria musí prikročiť k opatreniam, ktorými obmedzí počet detí na maximálne tri v rodine. "

Kto vie, čo si nigérijskí katolíci, biskupi a kardináli o Sachsovej politike troch detí myslia? 

Taktika strašenia preľudnením, ktorej podstatu demaskovala amotná realita, sa zmenila v stratégiu strašenia globálnym otepľovaním, ktorá bola vedecky spochybnená a preto sa následne zmenila v politiku strašenia klimatickými zmenami, tiež vedecky spochybnenú a tak následne konvertovala na enviromentálne náboženstvo "udržateľného rozvoja."  K tomu pridajte svetového morálneho lídra, pápeža Františka, ktorý sa spája so Sachsom a OSN, aby presadzoval zásady politiky udržateľného rozvoja.

Toto enviromentálne spojenectvo je preto také znepokojujúce, lebo spojenie byrokratickej kultúry OSN a zásad udržateľného rozvoja vedie k požiadavkám na slobodu voľby (= potratu, samozrejme), reprodukčné práva a neobmedzené potraty, ktorými sa obmedzí chudoba a enviromentálne dopady preľudnenia.

Pontifikálny poradca Jeffrey Sachs vo svojej novej knihe s menom,(ako inak) Udržateľný rozvoj píše:

Dobrovoľné zníženie pôrodnosti, pri rešpektovaní ľudských práv a túžby po rodine, je preto nutné k udržateľnému rozvoju a ukončeniu chudoby. Svetové vlády bránia sexuálne a reprodukčné práva, ako podstatnú súčasť ženských práv, avšak tieto práva sa často nerealizujú, pretože krajiny sú príliš chudobné, aby implementovali programy pre bezpečné tehotenstvo a plánovanie rodiny, alebo pretože vlády nechcú implementovať tieto programy, hoci sa k tomu zaviazali.

Pod vlajkou šírenia zásad udržateľného rozvoja tak OSN a Obamova vláda  kooptovali Vatikán, aby prijal globálny enviromentálny program, ktorý vo svojom požaduje aktivity odporujúce katolíckej morálke. OSN preto dychtivo očakáva pápežovu encykliku, ako morálne ospravedlnenie celosvetového uzákonenia zásad udržateľného rozvoja.

Katolíci pozor: kľúčové slovo "voľba (= potrat, samozrejme) " sa transformovalo v  "reprodukčné zdravie" a to sa vtelilo do pojmu "udržateľného rozvoja". Katolícka cirkev sa s Jeffrey Sachsom, obhajujúcim redukciu populácie, ako centrálnu a rozhodujúcu podmienku úspechu jeho programu, dostáva do nepopierateľného sporu: 

"Populačná dynamika je pre udržateľný rozvoj veľmi dôležitá. Existuje dobrý dôvod veriť, že vačšina domácností si radšej zvolí nižšia pôrodnosť, ak budú mať jednoduchý a pohodlný prístup k plánovaniu rodičovstva."

Keď sa novinár  pýtal nového pápežského poradcu pre otázky životného prostredia, Jeffrey Sachsa, na jeho už dvadsaťročné  úsilie o zavedenie populačnej kontroly pomocou potratov a iných reprodukčných práv, tak sa Sachs šikovne vyhol odpovedi:

"To teraz nie je podstatné, to je téma na inokedy. "


Pripomína to Nancy Pelosi, ktorá povedala: "Musíme prijať Obamovu zdravotnícku reformu, aby sme zistili, čo obsahuje."

Naopak, professor Sachs, dôstojnosť ľudského života, narodeného aj nenarodeného, je v Katolíckej cirkvi podstatná otázka. Vaše intrigánske a odmietavé pohŕdanie ochranou ľudského života odhaľuje skutočné ciele OSN a jej politiky udržateľného rozvoja.

Keď je Sachs vo Vatikáne, tak o populačnej kontrole veľmi nehovorí, ale vo svojich knihách a prednáškach ju neohrozene proklamuje. Populáciu treba zredukovať akýmkoľvek spôsobom. Encyklika určite nebude o týchto cieľoch OSN hovoriť. A OSN a Obama ju použijú ako nástroj na presadenie svojej politiky.

Je nepochopiteľné, že sa Vatikán nechal takto oklamať, ak považuje politiku udržateľného rozvoja OSN za spoločné riešenie problémov so životným prostredím. Katolícka Cirkev deti víta, ako Boží dar. Generálny tajomík OSN a Jeffrey Sachs chcú počty detí obmedziť.

"Zelený" pápež by sa mal červenať, nie preto že sa otepľuje, ale že sa pridal k takémut hanebnému spolku.

Preklad Jozef Duháček