Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

24. 10. 2014

Viac než polovica biskupov (na synode) zmenila náboženstvo

Alessandro Gnocchi, odpovedá v týždenníku La Riscossa Cristiana na znepokojený list istého čitateľa. Čitateľ je mimoriadne znechutený poľutovaniahodným stavom chápania Katolíckej viery a nezmeniteľnosti doktríny, ktorý prezentovali kardináli a biskupi na nedávno skončenej synode. Jasne sa ukázalo, že väčšina prelátov opustila princíp neprotirečivosti, ale žije vo svete podobnom predstavám Lewisa Carolla (Alica v krajine zázrakov).

***

Drahý Dr. A. Gnocchi,

Andrea Tornielli, vo svojom blogu Vatican Insider, uvádza výsledky hlasovania na Synode pri dvoch zásadných diskutovaných otázkach: umožnenie príjmania sviatostí pre rozvedených a znova sobášených: 104 za, 74 proti; homosexuálne zväzky 118 za a 62 proti.
 

To znamená, že nezískali dve tretiny hlasov potrebné, aby sa tieto pasáže stali súčasťou záverečnej správy zo Synody. Znamená to však, že k potrebným dvom tretinám sme sa dostali veľmi blízko. Ako môže biskup Katolíckej cirkvi, dokonca aj taký, ktorý hlasoval proti, zveriť pravdu, ktorej je strážcom, svedkom, obhajcom a garantom, nejakému hlasovaniu? Ako si môže osobovať právo hlasovaním rozhodovať o tom čo je dobré a zlé a absolútne sa pri tom nestarať o Boha? ……


S srdečným pozdravom

Fabio Baioni

***


Drahý pán Baioni,

medzi postrehmi, ktoré vo svojom liste uvádzate, je jeden, ktorý ukazuje realitu situácie mimoriadne dramatickým a nekompromisným spôsobom: viac ako polovica biskupov účastných na Synode, takmer potrebné dve tretiny, zmenila náboženstvo (ktoré poznáme ako naše vlastné). Možno je to stále niečo vágne kresťanské, ale rozhodne je to veľmi ďaleko od katolíckeho náboženstva. Sme konfrontovaní so Synodou, na ktorej veľká väčšina biskupov a kardinálov hodila cez palubu minimálne tri sviatosti: manželstvo, pokánie a eucharistiu. Dejiny nás učia, že schizma vybuchla aj pre oveľa menšiu vec. Čo však dramatickosť situácie graduje je, že títo, v podstate schizmatickí biskupi a kardináli, bez akejkoľvek obavy z rozporu, stále hrajú svoje úlohy a pozitívne reagujú na Bergogliom vyvíjaný tlak smerom “novému”.

Nezáleží veľmi na tom, že Bergoglio teraz udelil niekoľko napomenutí tým, čo sú na pravo i na ľavo, “intelektuálnym tradicionalistom” a “progresívnym liberálom”. Niekto to pokladá za šikovné a pragmatické gesto prameniace v jeho jezuitských koreňoch. Iný to bude interpretovať zbožne, chváliac veľkú vyváženosť a rozvahu pápeža v búrlivej situácii.

Ale toto nie je vyváženosť, ale vykalkulovaný pokus vyzerať pred verejnosťou voči obom stranám rovnako spravodlivo. Nemá to nič spoločné s jezuitstvom. Má to, nanešťastie, všetko spoločné s “demokratickým kresťanstvom”.

Vážený pán Baioni, nedajte sa znechutiť veriacimi biskupmi a kardinálmi, ktorí súhlasili s hlasovaním o niektorých otázkach. V Cirkvi, ktorá už dlho nemá zmysel pre to čo to znamená byť KATOLÍKOM, je ťažké donútiť biskupa a kardinála aby poslúchal Boha a nie vládnuceho diktátora.

Alessandro Gnocchi

zdroj: rorate-caeli.blogspot.com

Preložil Jozef Duháček