Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

23. 9. 2013

Nová pravidelná nedeľná tradičná sv. omša v Bratislave a slávnostná sv. omša v Moste pri Bratislave.

V Bratislave pribudla pravidelná tradičná sv. omša. Deo gratias! Každú nedeľu o 16:00 v kostole Mena Panny Márie, v mestskej časti Vrakuňa majú veriaci možnosť zúčastniť sa na najsvätejšej obete Nášho Pána a načerpať duchovnú posilu v boji za spásu svojej duše i duší našich blížnych, ako aj v boji proti zvrátenostiam súčasného sveta.

V Moste pri Bratislave bude v stredu 25. 9. 2013, o 18:00 hodine, pri príležitosti výročia posviacky farského kostola, slúžená slávnostná tradičná sv. omša.