Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

18. 5. 2013

Liehové nápoje

Franz Spirago

Liehové nápoje, mierne používané, nie sú škodlivé dospelým a zdravým osobám. Málo alkoholu neškodí dospelým a zdravým ľuďom, ani na tele ani na duchu. Skúsení lekári tvrdia, že zdravý človek denne môže užiť 40 až 50 gramov alkoholu ( teda asi poldruha litra piva alebo pol litra vína) bez najmenšej ujmy na svojom zdraví. Ba lekármi je dokázané, že malé dávky alkoholu vylučujú šliam a šťavu zo žalúdka, zväčšujú chuť k jedeniu a po jedení napomáhajú trovenie; i dokázané, že mierni pijáci priemerne dlhšie žijú, ako tí, čo sa od nápojov celkom zdržujú. Povážme, že alkohol v istých okolnostiach je i liekom; bo kto jedovatým hadom bol uštipnutý, zachráni si život, ak veľmi mnoho pálenky vypije. Aj počas influencie často dokázalo sa veľmi užitočným požívanie nápojov, ktoré  alkohol vo veľkom množstve obsahujú. Ani duchu človeka alkohol sám sebou nie je škodlivý, ba naopak, mierne užívaný, aj užitočný; lebo človeka povzbudzuje, obodruje a rozveseluje. Veľmi podivné je i to, že národy požívajúce nápoje alkoholické vo vzdelanosti ďaleko vyššie stoja, ako mohamedánske a budhistické, ktorým užívanie alkoholu ich náboženstvo prísne zakazuje. Tí čo proti užívaniu alkoholu bojujú, nech povážia, že náhradné nápoje, aké odporúčajú, tiež jed v sebe majú (kofein): tak káva, čaj, čokoláda. Niet teda príčiny, požívanie alkoholu vyhlasovať za škodlivé samo o sebe.

Ale napriek tomu celkové zdržiavanie sa od alkoholu je naskrze potrebné pre:

1. mládež do 14. roku života, lebo alkohol, hoci v menších dávkach používaný, hatí jej telesný i duchovný vzrast;

2. pijanov, lebo títo vždy zase upadnú do starej neprávosti, ak sa od opojných nápojov celkom nezdržujú;

3. istých nemocných, ako chorým na obličky, pečeň, srdce, lámku a osobám náchylným k porážke;

a nakoniec pre

4. kazateľov abstinencie, lebo títo nič nevykonajú, ak sami nezachovávajú to, čo učia.


Prevzaté z knihy Franza Spiraga - Ľudový katechizmus alebo viera kresťansko - katolícka, SSV, Trnava 1907