Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

8. 4. 2013

Báseň pro papeže Celestina V.

bl. Jacopone da Todi


Zkoušky den ti nastal již,
Petře, zdali obstojíš?

Uvidíme v krátkém čase
plod tvých dlouhých meditací.
Zklameš-li však svět, ó běda,
čeká na tě prokletí.

Vysoko tvá sláva vzlétla
široko rozpiala křídla.
Padneš-li do bahna hanby,
k pohoršení budeš všem.

Jako šipka ve svém terči,
tak všech zraky v tobě visí.
Nebudeš-li správně vážit,
Bohu půjdou žalovat.

Železem-li`s, mědí, zlatem,
to ukáže brzká zkouška.
Je-li nit tvá len či koudel,
vyjeví nám krátký čas. -

Římský dvůr je výheň žhavá,
která pravé zlato čistí,
cizí přísady však mědi
v prach a popel obrací.

Hodnost-li tvé srdce těší,
ruka moru na tě sáhla.
Za cetky kdo zřek se Boha,
právem klidí prokletí.

Prudký bol jsem v duši cítil,
když jsi volbu svoji přijal,
Těžké jho vzal`s, nevím, nevím,
bude-li ti k spasení.

Hrdinou, kdo v líté seči
nebezpečné hájí místo,
neochvějně třímá prapor,
neustoupí ani krok.

Čím je vyšší důstojnost tvá,
tím jest větší nebezpečí,
zvlášť když sváry ohrožují
nejbližší tvé okolí.


Otcovské-li lásky nemáš
na poslušnost marně čekáš.
Nezasloužiť lichá láska
náměstnictví Kristova.

Lichá láska v životě jen
mzdu a odplatu svou bere.
Z odměn v nebi vyloučil Bůh
klamný, lichý úmysl.

Kardinálské důstojnosti
těžkou ránu zasazuje,
kdo jí podle zneužívá
na prospěch své rodiny.

Pilně střez se prebendářů,
již se pachtí za obročím.
Jejich hladu neukojíš;
mají bezdný žaludek.

Kramářských též chraň se duší,
ať tvé mysli neobloudí!
Podlehneš-li jejich svodům,
smutně skončí píseň tvá. -
 Z knihy Aloisa Langa - Jacopone da Todi, Ladislav Kuncíř, Praha 1922