Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

7. 3. 2013

Videnie svätého Don Bosca - máj 1862

„Predstavte si, sme na brehu mora. Alebo, lepšie povedané, na opustenom útese, kde nevidíme široko-ďaleko žiadnej zeme okrem tej pod našimi nohami. Na šírom mori badáme nespočítateľné množstvo lodí, práve sa zoraďujúcich na veľkú námornú bitvu. Majú železné provy a sú vybavené kanónmi a inými strelnými zbraňami rozličného druhu, ako aj zápalnými súpravami. Približujú sa k jednej lodi, ktorá je oveľa väčšia, než sú ony samé a snažia sa ju poškodiť svojimi ostrými provami, snažia sa ju zapáliť, spôsobiť jej akúkoľvek škodu. Táto veľká loď je sprevádzaná množstvom malých lodí a člnov, ktoré od nej preberajú rozkazy a bránia túto majestátnu loď proti nepriateľskej flotile. Veľká loď so svojim sprievodom odoláva silnému protivetru a zdá sa, že aj to rozbúrené more zvýhodňuje skôr útočiacu protistranu. V diaľave mora vidím neďaleko od seba stáť dva mocné piliere. Jeden pilier je korunovaný sochou Immaculaty, pri nohách ktorej sa skvie nápis „Auxilium Christianorum“ [Pomoc(nica) Kresťanov], ten druhý pilier je oveľa vyšší a hrubší a je zakončený obrovskou hostiou, pod ňou na štíte sú umiestnené slová „Salus Credentium“ [Spása veriacich].
    
Veliteľom onej veľkej lode je pápež. Je si vedomý zúrivosti nepriateľa a spoznáva nebezpečie, v akom sa nachádza jeho loď i jemu verné sprievodné lode vôkol. Povoláva preto lodivodov sprievodných lodí na poradu na svoju loď. Búrka je čoraz silnejšia. Kormidelníci sú nútení vrátiť sa na svoje lode, na svoje miesta. Po čase sa more upokojí a pápež zvoláva kormidelníkov k sebe opäť, na druhú poradu. Naraz sa z ničoho nič strháva nová búrka, hroznejšia od tej predtým. Vidím pápeža za kormidlom, ako sa zo všetkých síl snaží viesť svoju loď na mori, smerujúc medzi tie dva mocné stĺpy. Po bokoch jeho lode vidím veľa kotiev a hákov. Také isté háky rozoznávam aj na tých dvoch pilieroch. Nepriateľské lode sa púšťajú do mohutného útoku, sú odhodlané tú veľkú loď s pápežom potopiť. Pokúšajú sa prehodiť na palubu veľkej lode zápalný materiál a ostreľujú jej trup zo všetkých strán zo všetkých svojich kanónov a iných „rúr“, ktorými disponujú. Útok nepriateľa je vedený s nasadením všetkých zbraní, veľkou urputnosťou a bojovnosťou, no zlyháva. Pápežská loď je ťažko zasiahnutá a poškodená na oboch svojich bokoch, podarí sa jej však napokon priplávať na dosah oboch pilierov. A hľa, smerom od oboch stĺpov vychádza jemný vánok, ktorý akoby zázrakom diery a trhliny v trupe lode postupne zaceľuje. 
     
Lode nepriateľov podliehajú skaze. Kanóny, upevnené na nich, z ničoho nič odpadávajú do mora. Na provách sa objavujú praskliny. Jedna po druhej sa lode drvia a s rachotom sa potápajú. Jedna z lodí ešte stihne vypáliť ranu z dela. Strela je úspešná, končí na pápežovej lodi, pápež sám je zranený. Jeho pobočníci ho dvíhajú zo zeme a podopierajú ho. No o chvíľu zahrmí ešte jeden výstrel a pápež klesá k zemi mŕtvy. Na lodiach v diaľke zaznie burácanie, smiech a oslavné výkriky, radosť a víťazné chorály. Kormidelníci sprievodných lodí, zhromaždení okolo tela mŕtveho pápeža si v rýchlosti spomedzi seba vyvolia jeho nástupcu. Krátko po správe o smrti pápeža sa k nepriateľovi dostáva správa o tom, že je zvolený nový pápež. Burácanie a víťazné salvy strieda ticho, nepriateľa akoby opúšťala guráž. Veľká loď s novým pápežom konečne preplávala do bezpečia pomedzi stĺpy a zakotvila. Námorníci z útočiacej flotily skáču do vody, posledné lode klesajú pod hladinu, nad nimi sa rozostupujú vlny mora. Pomedzi piliere a za ne sa s nasadením všetkých síl námorníkov dostávajú už i posledné sprievodné lode tej veľkej pápežskej a kotvia hneď pri nej. Na mori sa o chvíľu rozhostilo úplné ticho.“

Tu sa spýtal Don Bosco svojho budúceho nástupcu na poste generálneho predstaveného - blahoslaveného Dona Michaela Ruu: „Čo si myslíš o tomto rozprávaní?“. Don Rua odpovedal: „Mne sa zdá, že tou veľkou loďou, kormidlovanou pápežom, je Cirkev. Pápež je predsa hlavou Cirkvi. Tie ďalšie lode sú ľudia, more predstavuje svet. Lode, ktoré sprevádzajú a chránia veľkú loď sú ľudia, verne oddaní pápežovi. Tie iné lode sú nepriatelia Cirkvi - ľudia, ktorí sa ju snažia akýmikoľvek možnými prostriedkami zničiť alebo jej uškodiť. Tie dva piliere predstavujú, zdá sa mi, mariánsku úctu a úctu k Najsvätejšej eucharistii.“ Don Bosco odvetil: „ Dobre si to povedal. Len jedno vyjadrenie by som si dovolil doplniť - tie nepriateľské lode predstavujú prenasledovanie Cirkvi, pripravujúc pre ňu tie najťažšie muky a trápenia. To, čo bolo doteraz, je takmer ničím v porovnaní s tým, čo ešte len príde. Veru, tieto lode predstavujú nepriateľov Cirkvi, ktorí sa pokúšajú tú veľkú loď Cirkvi potopiť, ak by sa im to len podarilo. V tomto zmätku nám na záchranu zostávajú len tieto dva prostriedky - úcta k Bohorodičke a časté Sväté prijímanie.“ 

Príbeh o videní Dona Bosca nás má povzbudiť (aj s ohľadom na súčasné dianie v Cirkvi) k modlitbám za Cirkev a Svätého Otca a poukázať na dôležitosť mariánskej úcty a úcty k Najsvätejšej Sviatosti.

Preklad: Ladislav Hajdu