Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

31. 3. 2013

Aurora caelum purpurat

sv. Ambróz , okolo roku 340 - 397


Bronie sa zora na nebi
znie vozduch slávou chvál
svet jasá v plese veleby
a peklo vzlyká zdesene

Veď zbory Otcov slobodných
už onen Kráľ náš všemocný
vyvádza z jaskýň podsvestných
na ranný úsvit života

Rad strážcov strážil jeho hrob,
zapečatený kameňom.
On smrť však pochoval tam v ňom
stiaď už jak víťaz vychádza.

Dosť je už žiaľov, dosť je sĺz
dosť je už plačov nad smrťou
vstal Víťaz, smrti ničiteľ,
tak hlása anjel žiarivý.

Ježišu, srdciam naveky
buď veľkonočným plesaním
pred smrťou hriešnou ochráň nás,
k životu znovuzrodených.

Buď sláva Bohu Otcovi,
aj Synovi, čo z mŕtvych vstal,
aj Duchu, ktorý teší nás,
teraz i večne, v každý čas. Amen.

Preložil Janko Silan