Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

24. 2. 2013

Zpěv tříkrálový (úryvok)

Paul Claudel

Buď zdráva, veliká Noci Víry, nevývratné Město hvězd!
Je to Noc, nikoli mlha, co pro katolíka vlastí jest,
Mlha, jež oslepuje a jež dusí a jež ústy a očima a všemi smysly
se dovnitř tlačí,
Mlha, kudy kráčejí, aniž vědí, kde jsou, nevěřící a pochybovači,
Slepí a lhostejní, aniž vědí, kdo jsou a kam mlha je zavane,
Jacísi tvorové pochybení a neschopní říkat Ano a Ne!
Hle noc, jež lépe než den po cestě nás poučuje a vede jistě
Všemi svými značkami výchozími a svými konstalacemi
jednou provždycky na svém místě,
Hle Rok zcela nový, jenž povstal a milióny svých očí kol dokola
k pólu zved,

K Tvému trůnu, ó Maria, Hvězdo mořská, na nebi uprostřed!Preložil Jan Zahradníček
Z knihy: Paul Claudel - Magnificat, Vyšehrad, Praha 1970