Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

15. 9. 2012

Kniha od svätého Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu

V sieti kníhkupectiev Lúč sa dá zakúpiť vynikajúce vydanie piatich diel sv. Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu za neuveriteľnú cenu 1 euro !!! Kniha má 406 strán a obsahuje najznámejšie práce tohto svätca, ktorého vyhlásenie za Učiteľa Cirkvi je v prípravnom konaní. Sú to tieto diela: O pravej úcte k Panne Márii, Tajomstvo Márie, Vrúcna modlitba, List Priateľom Kríža, Láska večnej múdrosti. Preklad je veľmi kvalitný a doplnený o bohatý poznámkový aparát. Prekladateľ, pravdepodobne zo skromnosti, neuvádza svoje meno. Nie je uvedené ani nakladateľstvo, ale z poďakovania na predsádke sa dá tušiť, že vydanie knihy sponzorovali monfortáni (Compagnia di Maria) z Ríma. Na zadnej chrbtovej strane je doporučenie týchto diel od sv. Pia X. a Pia XII. Kniha by nemala chýbať v knižnici milovníka katolíckej Tradície.