Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

5. 6. 2012

Fragmenty z doby moru VIII. / 2012

Vaša reč nech je áno, áno a nie, nie.

Tak nám káže Spasiteľ. Magistérium, ktoré okrem iného Spasiteľove slová vykladá sa bezpochyby drží tohoto jasného a pochopiteľného pravidla. Napríklad taká omša u SSPX. Splní si ňou človek nedeľnú povinnosť alebo nie?

1995: Kdeže !
http://www.ewtn.com/library/CURIA/CEDSSPX.HTM

2003: Ale áno !
http://web.archive.org/web/20040415000423/http://www.unavoce.org/articles/2003/perl-011803.htm

2005: Áno i nie, príde na to.
http://photos1.blogger.com/blogger/669/1989/1600/20050905_Let%20-ED-4.jpg

2012: Tak už zasa nie!
http://3.bp.blogspot.com/-YhV9lnGdHG0/T8dUjY0eoII/AAAAAAAAAak/B8PdV3xfnCE/s1600/PCEDLetter.jpg

CIC 1983  Kán. 1248 - § 1. : Ba veru áno !
http://www.kbs.sk/?cid=1117700007


Alebo taký koncil. Je či nie je doktrinálne záväzný?Samozrejme !
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15598

Ale čoby !
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16467

Podľa toho ako ho vykladáme !
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16452

Roma locuta causa finita ! Či ?

Zozbieral Jozef Duháček