Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

23. 4. 2012

Kliatba zlej tlače

Dr. Jozef Klčo

V Písme svätom čítame, ako apoštol Pavol prišiel raz do mesta Efezu hlásať evanjelium. Ľud zbožne počúval jeho kázne . "A zvelebené bolo meno Pána Ježiša." (Sk 19, 17.) Bolo tam i mnoho čarodejníkov, na ktorých slovo Božie  tiež veľmi zaúčinkovalo. Mnohí z nich sa obrátili a zrieknuc sa svojho nečestného remesla, poznášali svoje knihy, z ktorých učili svoje čary a na námestí "spálili ich pred všetkými. Keď ich spočítali, zistili, že mali hodnotu päťdesiattisíc strieborných drachiem." (Sk 19, 19.) Hoci vtedy knihy boli drahé, lebo sa ešte len rukou písali, predsa z ich ceny vidieť, že musela ich byť veľká hromada.

Áno, kto chce prijať slovo Božie, prv sa musí rozlúčiť so slovom diabla, ktorý dnes viac píše ako hovorí. Keby sme všetky dnešné zlé knihy, teda písané z vnuknutia diabla, poznášali, boli by z nich nie hromádky ani nie hromady, lež iste obrovské vrchy. No bol by to triumfálny oheň, lebo v ňom by sa zničilo slovo diablovo.

Tieto knihy sú zlé preto, lebo píšu proti jestvovaniu Boha, proti božstvu Ježiša Krista a Jeho učeniu, proti Jeho Cirkvi a jej pastierom, proti mravnosti, slušnosti, ba i ľudskosti. Sú zlé, lebo pravda sa v nich zaklína a lož vyhlasuje za pravdu; lebo hriech sa v nich vychvaľuje a čnosť hanobí. Sú zlé, ba až veľmi zlé, lebo majú za cieľ postaviť človeka proti Bohu a vyhasiť z neho i poslednú iskierku dobra.

Zhubná tlač je potuteľným nepriateľom ľudskej duše, lebo sa oblieka do líškavých slov, lahodí zmyselnosti, podáva vábivé ilustrácie, lacno sa predáva a všade sa votrie.

Čo si zaslúži takáto tlač? Iba to, na čo ju odsúdil sv. Pavol. Nestačí ju odhodiť, lebo i odhodený granát môže mnohých usmrtiť, ani roztrhať, lebo slovíčka môžu po nej ešte zostať, ale treba ju spáliť, aby nezostal po nej iba dym a popol! Keď prídete dnes z chrámu domov a máte takú knihu, urobte s ňou podobný a zaslúžený koniec!

Z knihy Praedica verbum ..., SSV Trnava, 1948, (krátené)