Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

8. 4. 2012

Fragmenty z doby moru III./2012

Apokatastasis

Počas minulých storočí neboli vízie pekla medzi kresťanskými mystikmi vôbec výnimočné. Ján z Kríža, Terézia z Avily či fatimské deti videli peklo, tú strašnú priepasť zatratencov. V dvadsiatom storočí sa však podivným stredovekým teóriam nedostáva pozornosti, pretože sú nahradené novými, krásnymi téoriami o prázdnom pekle a všeobecnej spáse rozdávanej zadarmo. Najvýznamnejším proponentom tejto téorie bol Hans Urs von Balthasar, ktorý si svojím rozvratným pôsobením vyslúžil od "blahoslaveného" Jána Pavla kardinálsky klobúk. Avšak nie je to náhoda, že práve v socialistickom Anglicku sa našla súdružka sestra z Františkánskeho konventu Sv. Kláry v Alfretone, ktorá dostala víziu, potvrdzujúcu von Balthasarovu teóriu. Sestra Edita videla peklo prázdne, teda takmer prázdne - trpela v ňom len jedna duša. Paradoxne to je duša jeho eminencie Hansa Ursa von Balthasar.

http://pastehtml.com/view/bt5aixnrw.html

JD

Vzácny dar

Kardinál Jean Louis Tauran, ktorý je teraz vedúcim oného, interreligiózne-dialektického abteilungu v Ríme, nedávno v príhovore pri príležitosti sviatku Vesak chválil budhizmus za vštepovanie múdrosti, pochopenia a nenásilia do sŕdc mladých ľudí. Budhizmus je podľa osvieteného preláta vzácnym darom spoločnosti. Skutočne, podivné nihilistické náboženstvo bez Boha, ktorého cieľom nie je dokonalosť v Stvoriteľovi, ako je to u kresťanstva, ale totálna anihilácia v ničote, náboženstvo, v ktorom nie je bieda a utrpenie darom, ale dôsledkom chýb minulých životov a v ktorom milosrdenstvo s trpiacim je viac na škodu ako na osoh, je naozaj veľkým darom. Tauran sa teší, že v dnešnej dobe sa medzi náboženstvami stierajú rozdiely, hoci stále vidí priestor na hlbšiu reflexiu vedúcu k odstráneniu všetkých prekážok, ktoré nás delia. Nedávno tento hierarcha kritizoval ignoranciu vo vzťahu medzi kresťanmi a mohamedánmi a najmä nárast islamofóbie v Európe. Jeho Eminencia pravdepodobne, tak ako mnoho iných osvietených mužov v minulosti, túži po jednom náboženstve, ktoré bude spoločné všetkým ľuďom a ktoré ako pevná malta všetkých oslobodí a spojí v jeden jediný pevný, nerozbitný múr.

http://www.dailystar.com.lb/News/International/2012/Apr-03/169076-vatican-cardinal-hails-buddhist-wisdom.ashx#axzz1r5NhNBA9

JD