Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

6. 11. 2011

O kňazstve

sv. Ján Zlatoústy

Preto je potrebné dôkladne sa starať, aby slovo Kristovo v nás bohato prebývalo (por. Kol 3,16). My sa nechystáme (len) na jeden druh vojny. Táto vojna je rozmanitá a vedú ju rozliční nepriatelia. Nie všetci disponujú jednou a tou istou zbraňou a snažia sa nás napadnúť nie rovnakým spôsobom. Preto kto má v úmysle viesť vojnu so všetkými, ten musí poznať všetky ich spôsoby, byť strelcom, pešiakom i jazdcom, bojujúcim na mori i pod hradbami. Komu je aká úloha vo vojnových zrážkach pridelená, tak aj odráža útočiacich nepriateľov. Ak ten, kto chce zvíťaziť, nebude zbehlý vo všetkých oblastiach tohto umenia, potom diabol aj cez jednu časť, ak ostane zanedbaná, dokáže preniesť svojich lupičov a uchvátiť ovce. Ale nebude taký smelý, keď zbadá pastiera vystupovať s plnou znalosťou a dobre si počínať vo všetkých jeho úkladoch a tak je potrebné ohradiť sa vo všetkých častiach. Kým je mesto ohradené zo všetkých strán, do tej doby sa nachádza v dokonalej bezstarostnosti, smeje sa tým, čo ho chcú obsadiť. No keď niekto naruší jeho hradbu, hoci čo i len v rozmere brány, už nemá osoh z obkolesenej hradby, hoci by jej ostatné časti ostali pevné. Tak aj Božie mesto, keď je z každej strany obkolesené namiesto hradby prezieravosťou a rozvážnosťou pastiera, všetky útoky napriateľov obracia na ich hanbu a posmech a žijúci v meste ostanú nedotknutí.

Ak sa však niekomu podarí narušiť nejakú jeho časť, hoci aj všetko nenaruší, od tej časti, dá sa povedať, nakazí sa i všetko ostatné. Aký je užitok z toho, že bude dobre zápasiť s pohanmi, ale vyplienia ho Židia? Alebo bude odolávať tým aj druhým, a uchvátia ho manichejci? Alebo po víťazstve nad tými, tí, čo šíria učenie o osude, začnú zabíjať ovce nachádzajúce sa vnútri? Ale načo tu vypočítavať všetky diabolské herézy? Ak pastier nedokáže dobre odrážať všetky tieto bludy, potom vlk môže aj prostredníctvom jedného pohltiť množstvo oviec.

Prevzaté z knihy Sv. Ján Zlatoústy: O kňazstve. Petra, Prešov 2000
Preložil Mgr. Marek Durlak