Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

9. 11. 2011

Ďalšia tradičná omša na Slovensku

V obci Ptičie pri Humennom slúžia tradičnú sv. omšu, v kostole Blahoslavenej Panny Márie, každú sobotu o 7:30 ráno a každý prikázaný sviatok.Deo gratias!