Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

26. 9. 2010


Encykliky Pia XII.

V nakladateľstve Spolok sv. Vojtecha vyšli nedávno, v rámci edície Pápežské dokumenty, aj dve encykliky pápeža Pia XII. : Haurietis aquas (o úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu) a Fidei donum (o misiach v Afrike).

Z hľadiska súčasného "korektného" cirkevného postoja je obzvlášť zaujímavá druhá zo spomenutých encyklík, obsahujúca pevné a jenoznačné vyjadrenia, ktoré by sme dnes v cirkevných dokumentoch márne hľadali: "Bezpochyby iba apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom, biskupom Ríma, zveril Pán Ježiš celé svoje stádo." Podáva tiež odlišný pohľad na "národno-oslobodzovacie" hnutia 50. rokov v Afrike, ktoré vygenerovali také perly rodu ľudského akými boli a sú Robert Mugabe, Mobutu Sese Seco, Heile Mengistu a ďalší: "Vieme, že v mnohých oblastiach Afriky sú šírené nepokoje. Šíria ich príslušníci bezbožného materializmu, podnecujú vášne, šíria nenávisť jedného národa proti druhému, zneužívajú niektoré smutné podmienky života, aby ovládli duše chybnými nádejami alebo rozsievali v srdciach vzburu." Alebo o roli bielych Európanov pri kolonizácii Afriky "... aby uznali Európe zásluhy na ich pokroku; Európe, bez ktorej vplyvu na všetkých poliach by mohli byť zachvátení slepým nacionalizmom a upadnúť do chaosu, či otroctva. "