Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

7. 8. 2010


Tridentske sv.omše vo farskom kostole sv.Stefana v GalanteV nedelu 15.augusta o 16.30, slavnost Nanebovzatia Panny Marie.
V piatok 20.augusta o 7.00, na pamiatku sv. Štefana Uhorského.