Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

19. 6. 2010

Otvorený list kňazovi vdp. Jozefovi Červeňovi

Pochválený buď pán Ježiš Kristus!

Vážený pán farár,

rozhodol som sa Vám poslať otvorený list ako reakciu na váš blog Na Figeľa tlačia fanatickí „kresťania“. Nesmejem sa, ani neplačem, pretože viem, že kríza katolíckeho kňažstva trvá už od II. Vatikánskeho koncilu. Viem aj to, že kňazi, teda väčšina z nich, prijala liberálne zmýšľanie západného typu. Ale váš posledný blog ma nenechal chladným, hlavne preto, že ste to písali ako katolícky kňaz. Je to smutné, keď za Katolícku cirkev, za jej sväté práva a za ochranu života bojuje mladá žena a Vy, kňaz, ku ktorému, ako k „druhému Kristu“ zhliadajú oči všetkých veriacich na ňu pľujete a je Vám z nej na nič. Vám je nanič z toho, čo Jana Tutková robí. Nemožem povedať o Vás to isté, lebo ste kňaz. Je však žiaduce spomenúť slová sv. Terézie z Avily: „Cesta do pekla je vydláždená s nespočetnými hlavami kňazov a biskupov...“ Neviem teda, kto sa zapredal diablovi, ak Jana Tútková hovorí o presadzovaní katolíckych požiadaviek a vy obhajujete demo-liberálne mantry o spravodlivom súdnictve, lepšej a slušnejšej spoločnosti a boji proti korupcii. Jana Tutková stavia na skale, to jest na základe, ktorým je úcta(verejná) k životu. Nechcem však rozoberať Janu Tutkovú, ale Vás, respektíve vaše kňazstvo. Ste rímsko-katolícky kňaz. Ja som dostal také katolícke vzdelanie, v ktorom som sa učil, že kňaz je Kristov bojovník a za každých okolností bude hájiť katolícku vieru. Vo vašom prípade to nie je jednoznačné. Z Vašich blogov mám skôr pocit, že ste viac sociálny pracovník. Aký príklad dávate Vaším zverencom vo Vašej katolíckej misii, keď jednoducho uverejňujete v protikatolíckom médiu články, ktoré svojím obsahom nezodpovedajú názorom katolíckeho kňaza? Katolícky kňaz obhajuje ako slušnú alternatívu v politike osoby, ktoré nemajú problém z registrovaným partnerstvom, ďalšou liberalizáciou potratov, alebo rozšírením drogového správania v spoločnosti. Ak by som bol Váš farník, mal by som s Vaším svedectvom pre Krista veľký problém. Argumenty a tézy, ktoré vyslovujete v blogu boli odsúdené bl. Piom IX. v dokumente Syllabus otvorene, a explicitne aj v encyklikách Jána Pavla II. Viete, ak Vy o niekom poviete, že je fanatický kresťan katolík a talibanec, to je to isté ako keby František Šebej povedal na Štefana Hríba, že je fanatický sionista a židofil, alebo Michal Havran ml. povedal na Eduarda Chmelára, že je fanatický ateista. Najviac ma však udivuje, kde je Váš biskup a prečo Vám ešte nezakázal verejne písať? Ešte pred 50 rokmi sa to bežne robilo a kňazi mali určitú rukoväť odkiaľ-kam. Môj list berte v duchu hesla: milovať bludára, nenávidieť blud.

S katolíckym pozdravom

Mgr. Juraj Sirotný,
člen Slovenského kruhu Leva XIII.