Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

3. 6. 2010

Katolícka cirkev v Rakúsku v hlbokej kríze

Beata Katrebová-Blehová

Katolícka cirkev v Rakúsku sa už niekoľko rokov nachádza v stave hlbokej krízy. Svedčia o tom nielen neustále výstúpenia rakúskych katolíkov z Cirkvi, ktorých je každoročne niekoľko tisíc, úbytok kňazských povolaní, ako aj neustále sa množiace škandály. Asi najznámejším v nedávnej minulosti sa stal prípad výstavy známeho komunistického umelca Alfreda Hrdlicky, ktorého viedenský farár, kapitulár Dómu sv. Štefana a dechant Anton Faber, označil za jedného z „najvýznamnejších súčasných umelcov v Rakúsku“. V normálnom prípade by asi nebolo prekvapujúce, že na spomínanej výstave bol vyvesený blasfemický obraz, silne urážajúci city veriacich katolíkov falošne zobrazujúci Krista pri poslednej večeri, keby sa nejednalo o samotné diecézne múzeum Viedenskej fary sv. Štefana! Toto známe múzeum sakrálneho umenia patriace takpovediac pod patronát samotného viedenského arcibiskupa, kardinála Schönborna, sa stalo dejiskom znesvätenia kresťanstva, pričom vyvstáva otázka, kto bol vlastne za tento škandál zodpovedný. Takisto, prečo trvalo celých osem dní, kým bol inkriminovaný obraz na prostest katolíckej verejnosti nariadením kardinála Schönborna konečne zvesený?
Samotný viedenský kardinál čelil začiatkom roka 2010 kritike sv. Otca, pápeža Benedikta XVI. Počas súkromnej audiencii 15. januára 2010 sv. Otec rakúskeho prímasa pokarhal v súvislosti s jeho nepovoleným vystúpením v Medjugorii, ktorého tzv. zjavenia Bohorodičky sú sv. Stolicou silne spochybňované. (Portugalský kardinál Martins, osobný priateľ sestry Lucii z Fatimy a znalec fatimských zjavení, len nedávno na webovej stránke sv. Otca papanews.it uverejnil veľké pochybnosti o pravosti zjavení, keďže podľa jeho vlastných slov existujú veľké rozdiely medzi cirkevne uznanými fatimskými zjaveniami a Medjugorím. Treba len dodať, že sv. Stolica dodnes pravosť tzv. medjugorských zjavení neuznáva.)
Kardinál Schönborn na svojej u biskupa Mostarskej diecézy Mons. Ratka Perića vopred neohlásenej návšteve pútnického miesta tvrdil v rozpore s postojom Vatikánu, že „Panna Mária sa v Medjugorjí zjavuje,“ čím si vyslúžil kritiku samotného pápeža.
Ďalším pre každého veriaceho katolíka nepochopiteľným činom sa javí jeho konanie v súvislosti s udeľovaním vyznamenania rádu sv. Gregora. 25. júna 2008 odovzdal vtedajšej mestskej radkyni Renáte Braunerovej toto vysoké pápežské vyznamenanie, čím opäť spôsobil rozruch, keďže o pani Braunerovej, patriacej k rakúskym socialistom je známe, že sa verejne zastáva tzv. práva žien na potrat.
Najväčším škandálom v roku 2009 sa v Rakúsku javí do dnes nie celkom vyjasnený prípad okolo nedobrovoľného odstúpenia bývalého lineckého svätiaceho biskupa Gerharda Marii Wagnera. Len mesiac po jeho dezignovaní sv. Otcom Benediktom XVI. sa tento svojim konzervatívnym postojom známy a ako farár Windischgarstenu veľmi obľúbený monsignor ocitá v situácii, keď pred rôznymi neprimeranými útokmi zvnútra lineckej diecézy, liberálnych médií, ale aj rakúskej biskupskej konferencie volí cestu kapitulácie. Vo svojom liste sv. Otcovi uviedol mons. Wagner, známy najmä svojim kategorickým protipotratovým postojom (aký u niektorých cirkevných hierarchov v Rakúsku nie je vôbec samozrejmosťou!), že za daných podmienok si ďalšiu pastoračnú prácu v lineckej diecéze nevie predstaviť. Linecká diecéza sa vyznačuje svojimi liberálnymi praktikami, napríklad sa nedeľu čo nedeľu v mnohých kostoloch slúži nepovolená ekumenická laická omša za účasti žien v liturgických ornátoch. Vyvstáva otázka, akú úlohu zohral v kauze „biskup Wagner“ samotný viedenský kardinál. Všetko nasvedčuje tomu, že svojimi predčasnými vyhláseniami o odstúpeni mons. Wagnera pred rakúskymi médiami predišiel rozhodnutie samotného sv. Otca a svojim konaním ho postavil pred fait accompli.
Najnovší škandál okolo sexuálneho zneužívania maloletých, ktorý otriasa rakúskou katolíckou cirkvou v jej samotných základoch však nemožno považovať za prirodzený. Práve naopak všetko nasvedčuje tomu, že kauza bola umelo vyvolaná určitými krajne liberálnymi a notoricky proticirkevne zameranými médiami (ako napr. nemecký Der Spiegel alebo bulvár Stern) akoby náhodne patriacich do veľkého a známeho vydavateľského domu Bertelsmann Verlag. Takisto je veľmi nedôveryhodné, že ide väčšinou o prípady, ktoré sa stali pred viac ako tridstiatimi rokmi, v dobe, kedy sa príslušnými katolíckymi autoritami riešili následným potrestaním dotyčných. Vlna kritiky a osočovania, ktorá sa prehnala nad katolíckou cirkvou – treba len dodať, že nie po prvý krát a určite nie naposledy – je súčasťou „kultúrneho boja“, ktorý isté liberálne kruhy už desaťročia vedú proti Cirkvi. Je krajne prehnaná, akoby problém pedofílie existoval len v jej radoch! Cieľom tejto kampane je útok na dosiaľ nedotknutý celibát ako aj snahy o svätenia žien. Už započatá protestantizácia katolíckej cirkvi Druhým vatikánskym koncilom by takýmito krokmi akiste slávila svoj ďalší úspech, výsledkom ktorého by bol len ďalší rozklad a morálna devastácia. Kardinál Schönborn v tejto súvislosti na tlačovej konferencii 12. marca 2010 správne poznamenal, že celibát nie je príčinou pedofílie u niektorých kňazov, pretože v tom prípade by mimo celibátu sexuálne zneužívanie detí nejestvovalo!
„Vo Vatikáne aktívne pôsobí diabol“, nechal sa najnovšie počuť hlavný exorcista u Svätej Stolice Gabriel Amorth. Ďalej dodal, že dôsledkom satanovho vplyvu vo Vatikáne sú mocenské boje, „kardinálovia, ktorí neveria v Ježiša Krista a biskupi, ktorí prepadli diablovi.“ Tento nesmierne skúsený človek má akiste mnoho dôvodov na takéto závažné tvrdenia. Zrejme parafrázoval známy (a šokujúci) výrok pápeža Pavla VI. z 29. júna 1972: „Satanov dym prenikol nejakou trhlinou do Božieho chrámu. Rozšírili sa pochybnosti, neistota, nepokoj, nespokojnosť, konfrontácie... Pochybnosť prenikla do nášho svedomia.“

Nateraz ešte nie je jasné, akú daň budú musieť rakúski cirkevní hodnostári za najnovší škandál zaplatiť. O krízu sa však zjavne zaslúžili aj svojim častokrát nejasným postojom, bezzásadovosťou, snahou zapáčiť sa svetu, pochlebujúc tak liberálnej tlači s jej politickou korektnosťou. Treba len dúfať, že najnovšie útoky práve zo strany liberálnej tlače spôsobia vytriezvenie. Veď dvom pánom naraz slúžiť nemôžeš.
(pozn. red. : Medzičasom sa kardinál Schönborn posunul ešte ďalej, smerom k liberálnemu rozkladu a šialenstvu, keď odobril návrhy rakúskeho biskupa Ibiho, ktorý doporučuje zrušenie celibátu, povolenie rozvodov a sobášenie homosexuálov!!!)