Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

12. 5. 2010


Pochod na ochranu rodiny


Dňa 15. mája 2010 sa uskutoční v Bratislave Pochod na ochranu rodiny a zvrchovanosti výchovy detí. Združenie pre ochranu rodiny pozýva všetkých kresťanov na pokojnú demonštráciu za prijatie legislatívy na ochranu manželstva, rodiny a zvrchovanosti výchovy detí pred morálnym rozkladom, ktorý prichádza skrze propagáciu homosexuality a iných morálnych zvráteností.

Demonštrácia sa bude konať na Námestí SNP o 15:00 hodine.

Vyzývame všetkých katolíckych kresťanov, aby sa postavili proti snahám sodomitských zvrátencov, vedúcim k ohrozeniu náboženstva, morálky, rodiny, ako aj samotných základov zdravej ľudskej spoločnosti.