Združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.

10. 5. 2010

Ars liturgica

Od 15. mája 2010 (Noc múzeí a galérií 2010) bude v Klenotnici sprístupnená výstava organizovaná v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010. Výstava ARS LITURGICA - Zlatníctvo v službách liturgie bude reprezentatívnym výberom liturgických predmetov a umeleckého remesla, výlučne z drahých kovov, ktoré používala Cirkev na území Slovenska od 15. do 20. storočia. Výstava potrvá do 30. 4. 2011. V jedinečnej príležitosti sa návštevníkom predstaví reprezentatívny výber liturgického umenia – liturgických predmetov a umeleckého remesla, výlučne z drahých kovov, používaných na území Slovenska v časovom horizonte od 15. storočia po súčasnosť. Tvorí ho približne 95 sakrálnych klenotov používaných pri liturgii.